Thursday, July 1, 2010

"இருத்தல் நிமித்தம்:" ஒரு கடிதம்

"இருத்தல் நிமித்தம்” கவிதை பற்றி கார்த்திக்-கிடமிருந்து வந்திருக்கிற கடிதத்திலிருந்து:

(கவிதையின் சுட்டி: http://innapira.blogspot.com/2010/06/blog-post.html )

Its like getting a "selective snapshot" of the mind ....(feelings , thoughts,moods, ideas,beliefs ,judgements,imagination,fears ,wants ,drives ,values ,views,knowledge,unconscious , subconscious ..etc) using the camera of language ....and the poet is the photographer ....what makes a good photographer ....makes a good poet .
what makes a good photo ...makes a good poem.
....
and the reader .. who makes the photo into a puzzle ..with thousand of possibilities and keeps endlessly rearranging and playing with it ...not to solve the puzzle ..but to make his own picture .. and that picture .. thats when a poem comes into being.and that little flash light of joy ..the joy or recognising,identifying something (if that happens at all ) with that pieces of puzzle ...thats the pleasure of reading a good poem.

Now for this same reason .. its easy to identify a poem one likes .. but
very difficult to talk about it or analyse it ...it gets so counter-intuitive ..
the picture .. the poet snapped ...may appear very different from the puzzle picture
what the reader has made ..in his mind.

so no wonder ... its a challenge to talk about ..things like poetry or painting ..
atleast in painting there is a permenance in the form "sameness"of the work .. which is not in poetry ...

the words ..live and breath ..and relate..and evolve and die ...even in centuries old sleeping poem.

below is an extended - reading of one of your poems

---------

இருத்தல் நிமித்தம்

வெளியே போய்விட்டான் வழக்கம்போல ---> statement ..complaint ...sigh

நேரங்கழித்துதான் வருவான் வழக்கம்போல --> judgement ,prediction ..whinging

ஆம்பிளை என்றாலே ஆயிரமிருக்கும் --> justification ...stating norm....appear to comply

ஒன்றேயானாலும் ஆயிரம்தானே --> Ah ..sarcasm (அந்த ‘ஒன்றைப்’ பற்றிய, சிலசமயம் அது கொடுக்கும் ஆண்பிள்ளைத் திமிரையும் குறித்துதான் :-))

உணவுமேசைமேல் சுடுகலனில் --> domesticity

ஆறிக்கொண்டிருக்கிறது இரவு --> undefined yearning ....understated disappointment

காத்திருந்தபடியே அசருகிறேன் --> matter of fact களைப்பு

பாத்திரங்களை ஒழித்துப் போடவேண்டும் --> guilt , driven by missing routine ..need to comply ! இன்னும் பலவற்றை ஒழித்துப் போடவேண்டும், இங்கே அவனை எதிர்பார்ப்பது உட்பட

வருகிறான் -- little bit angsty ...suspense ..expectation ....running commentary ...brett lee to harbhajan singh ...:)

வந்துவிட்டான் -- Result /Cut shot / End of over.

உணவுக்குப் பின் உண்ண -- immm ..dessert ....luxury you know ... தினசரி நியமக் காமமும்தான்

நறுக்க மறந்துவிட்டேன் ஆப்பிளை -- lazy ..not really bothered .. .no big deal ...

அவனுக்கு ரொம்பப்பிடிக்கும் -- Oh yeah big deal ...(hint of affection perhaps )?? அவனுக்குப் பிடிப்பதுதானே ரொம்ப முக்கியம் :)

இதோ -- here ..hey listen I am getting dramatic :) சிலப்பதிகாரத்தின் இங்கே சிறு நாடகீய அவலம்

சிறுகத்திதான் என்றாலும் கூர்மை ....juxatposed opposites in form and function

அறுக்கிறேன் --- c... u .....t .....t ....i.... n ....g .....nail biting action...whew ..

என் ஒருமுலை துடிக்க இன்னொன்று -- start executing an unstoppable sequence of revenge ..in thought ,in emotion ...

அதற்குச் சாட்சியாகிறது

ஏன் என்று கத்துகிறான்

கிறுக்கா என்று கதறுகிறான்

முலைகளுக்குக் கேட்கிறது ஆனால்

அவைகளுக்குக் கேள்விகள் பிடிக்காது கேள்விகள் கேட்காத முலைகள் முன்பு, இப்போது கேள்விகள் பிடிக்கவில்லை அவற்றுக்கு

குளியலறையில் முனையற்ற
முலையைக் கழுவுகிறேன் -- Done.

பாத்திரங்களைக் கழுவப் போடவேண்டு்ம் --business as usual ..(hey i am normal , everything ok )

அவன் சாப்பிட்டானா -- a question for which no one needs an answer ..do you ?

தெரியவில்லை -- dont know ( being polite and pretending ignorance or indifference )

அல்லது -- maybe ..maybe ...maybe ...

அக்கறையில்லை -- who cares ( See not so polite afterall :))

காலையில் எழுந்ததும் கத்தியை -- another day ..another drama

கைக்கெட்டாத தூரத்தில் வைக்கவேண்டும் -- start from scratch ...tomorrow is a another day ...வன்முறை, நாடகம் தவிர்க்க

அதற்குமுன் நன்றாகத் தூங்கவேண்டும் -- resloution of the day ...everything will be fine tomorrow

தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறேன் -- pretending ...see I am already asleep ...(but maybe I am not , am I ?!) முல்லையின் திரிபு

கார்த்திக்

நல்ல கடிதம். நன்றி கார்த்திக், கவிதைக்கு உங்கள் ஆங்கிலப் பதவுரைக்கு இடையிடையே நானும் எழுதியிருக்கிறேன் சாய்வெழுத்தில். பகிர்தலுக்காக இக்கடிதத்தை பதிவில் போட்டிருக்கிறேன்.

அன்புடன்,
பெருந்தேவி

No comments: